Categorie archief: 18de en 19de eeuw

Boeren brengen een kalf thuis wat in het veld geboren is | Jean Francois Millet | 1864

Rond 1850 stuitte Millets werk op pure vijandigheid, omdat men vreesde dat zijn schilderijen een politieke lading hadden. De herinneringen aan de revolutie van 1848 leefde nog sterk en de autoriteiten werden benauwd van iedere uiting met een socialistische ondertoon. Millet weigerde een politiek standpunt in te nemen. Na 1949 verbleef Millet vooral in Barbizon, waar hij bevriend raakte met Rousseau en andere leden van de School van Barbizon. Onder hun invloed wijdde hij zich tenslotte aan het schilderen van landschappen.

De arenleesters | Jean Francois Millet | 1857

De boerinnen verzamelen de rest van de oogst. In de verte laden de oogsters de overvloedige oogst op een kar. Het rustige gouden licht verleent de figuren een edele waardigheid, maar dit schilderij is meer dan een afbeelding van het plattelandsleven. Het is ook een scherpe kritiek op de uitbuiting van het arme boeren bestaan. De armen moeten genoegen nemen met de restanten, die door de rijken, die in de verte staan, zijn achtergelaten. Millet maakte veel van dit soort taferelen en dat leverde hem nogal wat kritiek van zijn tijdgenoten op, maar nu  wordt dit schilderij beschouwd als één van de meesterwerken van de 19de eeuw.

De zaaier | Jean Francois Millet | 1850

In 1847 maakte Millet de eerste schetsen voor de zaaier, één van zijn beroemdste werken. Toen er in 1849 cholera heerste in Parijs besloten Millet en zijn vrouw de stad te verlaten en ze vertrokken in de richting van Fontainebleau en kwamen terecht in Barbizon. De natuur was er prachtig en ze besloten er te blijven. Millet voltooide er de zaaier. Van Gogh bewonderde Millet enorm en maakte meer dan 30 tekeningen en schilderijen met ditzelfde thema. Millet beïnvloedde niet enkel grote namen als Claude Monet, Camille Pissarro, George Seurat en Vincent van Gogh; hij steunde vooral jonge artiesten, voor wie hij een symbool zou worden

De Nacht | Ferdinand Hodler | 1890

Op dit schilderij staat een centrale figuur die wakker schrikt van een in het zwart gehulde figuur. De centrale figuur is Hodler zelf. Ook zijn vrouw en maîtresse figureren in dit werk.  Hodlers werk is altijd omstreden geweest. Zo werd dit werk  geweigerd voor een expositie in Genève. Hodler huurde zelf een kamertje om het schilderij op te hangen. Om het te bekijken vroeg hij 1 frank. Hiermee verdiende hij 1300 frank. Toen hij vervolgens met het schilderij naar Parijs reisde werd het daar meteen tentoongesteld. Ook verkocht Hodler vaak zijn voorstudies, soms zelfs in delen verknipt.

De minnebrief | Willem Bartel van der Kooi | 1808

Elk jaar vind ik het weer erg leuk om romantische plaatjes te zoeken voor de week van Valentijn,bijzonder, want zelf doe ik niet zoveel aan Valentijn… Toch schuilt er dus ergens diep verstopt een romanticus in mij! Het grappige aan dit schilderij is dat de schilder terug grijpt naar de 17de eeuw; zo’n liefdebrief die aangereikt wordt is een geliefd onderwerp voor schilderijen in de 17de eeuw. Toch zie je aan alles, het interieur en kleding, duidelijk dat dit helemaal 1808 is. Willem Bartel van der Kooi was een Friese kunstschilder die leefde van 1768 tot 1836. Hij specialiseerde zich vooral in portretten.