Categorie archief: Renaissance-Barok

De heilige Donatianus van Reims | Jan Gossaert | 1510-1530

Een prachtig, sprekend portret van deze heilige. Gossaert schilderde verschillende mythologische en religieuze werken, maar is toch vooral een portretschilder. Hij heeft deze heilige in het licht geplaatst tegen een donkere achtergrond; zo lijkt het alsof hij op je afkomt. Hij heeft een realistisch en sympathiek gezicht. De heilige Donatianus (Rome, 4e eeuw – 390), was de zevende bisschop van Reims en bezette die positie gedurende 30 jaar (360-390). Hij is de patroon van de kathedraal en het bisdom Brugge en de stad Reims (Frankrijk). Zijn naamdag is op 14 oktober, waarop de Vlamingen hem vereren als beschermer van de landen omtrent de zee.

Madonna en kind | Jan Gossaert | 1525

Gossaert zou pas na zijn dood echte erkenning vinden; eerst in Italië en later ook in de zuidelijke Nederlanden. Met zijn persoonlijke, vernieuwende stijl had hij niet veel invloed op tijdgenoten, maar des te meer op latere kunstenaars in de Nederlanden. Zijn schilderij “Portret van een onbekende man” dat tentoongesteld wordt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen en oorspronkelijk toegeschreven werd aan een van zijn navolgers, bleek na restauratie een eigenhandig schilderij van de meester. Het werd in 2010 tijdelijk naar het Metropolitan Museum of Art van New York overgebracht als pronkstuk voor een tentoonstelling van Jan Gossaert. Dit portret is sinds 1841 in het bezit van het KMSKA en werd geschonken door oud-burgemeester Florent van Erborn. Hopelijk binnenkort (2021?) te zien als het museum eindelijk weer opengaat na een grondige restauratie/verbouwing.

Een jonge prinses (Dorothea van Denemarken) | Jan Gossaert | 1530

Jan Gossaert was een Zuid-Nederlandse kunstschilder en met zuid Nederlands bedoelen we dan eigenlijk België, wat in die tijd nog bij Nederland hoorde. Hij werd ook wel Jan Mabuse genoemd; , waarschijnlijk omdat hij geboren was in Maubeuge, een plaatsje in het graafschap Henegouwen. In het eerste decennium van de 16e eeuw behoorde Gossaert tot de zogenaamde “Antwerpse maniëristen”. In 1508 begeleidde hij Filips van Bourgondië, admiraal van zeeland, op zijn reis naar Italië. Deze tocht zou van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van de kunst in de Nederlanden. Hij keerde terug met nieuwe inzichten, gebaseerd op de Italiaanse werken die hij daar had gezien en was zodoende in staat de Vlaamse schilderkunst nieuw leven in te blazen.

Minerva overwint Onwetendheid| Bartholomeus Spranger | 1591


Spranger trouwde in 1582 in Praag Christina Müller, de dochter van een rijke goudsmid, en verwierf met zijn vele opdrachten snel een groot aanzien. De keizer verhief hem zelfs tot de adelstand. In 1602 maakte hij een reis naar de Nederlanden, waar hij onder meer Amsterdam, zijn familie, Haarlem en Antwerpen aandeed. Hij stierf als een vermogend man. Hij schilderde allegorische en mythologische voorstellingen met sterk erotische lading, waarin vele invloeden samensmolten, zoals bovenstaand schilderij. Het werk “Engelen dragen het lichaam van Christus” wat vorige week aan het Rijksmuseum werd geschonken is nu te zien, aldaar.

Venus en Adonis | Bartholomeus Spranger | 1590

Venus, de godin van de liefde, probeert haar geliefde Adonis tegen te houden om op jacht te gaan; ze is bang dat hem iets overkomt en dat gebeurt ook. een everzwijn doodt Adonis. Spranger was een Zuid-Nederlandse (geboren in Antwerpen 1546) kunstschilder. In 1565 reisde hij naar Milaan, waar hij zich in de fresco-techniek bekwaamde. In1566 kwam hij aan in Rome, waar hij spoedig enkele invloedrijke beschermers vond en uiteindelijk door paus Pius V tot pauselijk schilder benoemd In 1575 werd Bartholomeus Spranger aangesteld als hofschilder van keizer Maximiliaan II in Wenen, en in 1581 trad hij in dienst van de kunstlievende keizer Rudolf II in Praag. Diens hof was tot een hoogst belangrijk centrum van het maniërisme uitgegroeid, waar kunstenaars uit heel Europa samen werkten en elkaar wederzijds beïnvloedden.