Kat op bloembed | Bruno Liljefors | 1887

Rond 1900 keerde Liljefors terug naar Zweden en geleidelijk kreeg hij succes met zijn werk, uiteindelijk ook internationaal. Op latere leeftijd maakte hij onder invloed van Carl Larsson (een Zweedse kunstschilder en illustrator) ook beeldverhalen, die vooruitliepen op het striptekenen. Hij overleed in 1939, 79 jaar oud. Liljefors staat in hoog aanzien bij natuurschilders en wordt erkend als invloed door bijvoorbeeld de Amerikaanse natuurkunstenaar Michael Coleman. Zijn hele leven was Liljefors een jager, en hij schilderde vaak roofdier-prooi-actie, de jacht tussen vos en haas, zeearend en eider, en havik en korhoen dienden als voornaamste voorbeelden. Dit schilderij van een katje is allemaal wat lieflijker, maar zeker ook prachtig!

Gewone gierzwaluwen | Bruno Liljefors | 1886

Na zijn verblijf in Duitsland woonde hij nog in verschillende Europese landen en bestudeerde vooral de kunst van de impressionisten, die hem met hun weergave van licht en kleur diepgaand beïnvloedden. Liljefors werd vooral bekend door zijn wild- en jachttaferelen, waarbij hij streefde naar het uitdrukken van de harmonie die het leven in het wild voor hem verbeeldde, vredig en vaak wreed tegelijk. In zijn denken werd hij daarbij beïnvloed door de [evolutieleer] van Charles Darwin. Veel aandacht had hij voor de compositie van patronen. In zijn weergave van de anatomie van dieren bleef hij, niettegenstaande zijn impressionistische basisstijl, altijd uiterst realistisch werken. Hij hield zelfs een aantal dieren om voor hem als ‘model’ te dienen.

Knobbelzwanen op avondtrek | Bruno Liljefors | 1925

Bruno Andreas Liljefors (1860-1939) was een Zweeds kunstschilder en tekenaar. Hij werd beïnvloed door het impressionisme en wordt beschouwd als een van de belangrijkste wildschilders uit de kunstgeschiedenis. Liljefors had als kind een zwakke gezondheid en bracht zijn kinderjaren vaak door met tekenen. Reeds in zijn tienerjaren ontwikkelde hij een grote passie voor de jacht, een passie die hij later in verband bracht met het verbeteren van zijn gezondheid. Hij studeerde aan de kunstacademie te Stockholm en vertrok vervolgens naar Duitsland, waar hij zich specialiseerde in het schilderen van dieren. Dit prachtige schilderij behoort tot de collectie van het Rijksmuseum Twenthe.

De kruisafneming | Rembrandt van Rijn | 1634

De kruisafneming wordt vaak verbeeldt in de schilderkunst, ook door Rembrandt. Lucas 23:50-56: “Er was een zekere Jozef, afkomstig uit de joodse stad Arimatea. Hij was lid van de Hoge Raad en een goed en wetsgetrouw man die uitzag naar het koninkrijk van God. Hij had niet ingestemd met de beslissing en de maatregelen van de anderen. Deze Jozef ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis af, wikkelde het in linnen en legde het in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. Het was de dag waarop men zich voorbereidde op de sabbat die al bijna begon. De vrouwen die met Jezus waren opgetrokken van Galilea, waren Jozef gevolgd. Ze zagen het graf en keken hoe het lichaam werd neergelegd. Toen keerden ze naar huis terug en maakten kruiden en balsem klaar.”

Judas brengt de dertig zilverlingen terug | Rembrandt van Rijn | 1629

Het besluit was genomen; Jezus moest ter dood worden gebracht. Dit schilderij beeldt de volgende scène uit: Matteüs 27:1-8 “Toen Judas, de verrader, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij wroeging. Hij bracht de 30 zilverstukken terug naar de opperpriesters en de familiehoofden. “Ik heb verkeerd gedaan, door onschuldig bloed te verraden,” zei hij. “Wat hebben wij daarmee te maken? antwoordden zij. “Dat is uw zaak.” Toen gooide Judas de zilverstukken de tempel in, liep weg en hing zich op. De opperpriesters raapten de zilverstukken op en zeiden: “We mogen het niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld.” En ze besloten er de akker van de pottenbakker voor te kopen. Die wilden ze gebruiken als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat stuk land nog steeds “de Bloedakker”.