Tea Time | Do Xuan Doan | 2008

Mocht je ook van plan zijn om de tentoonstelling “Artemisia” in het Rijksmuseum Twenthe te bezoeken dan zou ik zeker ook even langs het lieflijke plaatsje Delden rijden. Daar is sinds 2018 Museum No Hero gevestigd in een prachtig monumentaal pand. Het diende vroeger als woonhuis, rechtbank, hotel, gemeentehuis en van 1840 tot 1993 rentmeesterij van Kasteel Twickel. Een museum gebaseerd op de verzameling van Geert Steinmeijer (eigenaar van Hartman tuinmeubelen en Van Heek Textiles), een verzameling die heel divers is. Steinmeijer laat zich bij zijn aankopen leiden door zijn gevoel, zegt hij, door zijn stemming. En omdat die nog weleens omslaat, zit er in zijn verzameling wuft en uitbundig, maar ook heel sereen werk. Je valt van het ene in het andere en dat houdt je goed wakker! Op dit moment is er ook nog een mooie tentoonstelling over Vietnamese kunst: “Vietnam, het gedroomde paradijs”.

Palmezel met Christus | vermoedelijk Zuid Duitsland | 1300-1350

Om een of andere reden was ik door dit beeld gewoon een beetje ontroerd…zo oud, zo mooi en in zo’n goede staat ook nog. De palmezel komt voort uit het “religieus theater”. Op palmzondag, de laatste zondag van de vastenperiode, trok men in processie door de straten. Door Bijbelverhalen te zien, te beleven en na te spelen zou het geloof dichter bij de mensen komen. In de 17de eeuw besloot de Katholieke Kerk dat ze niet langer mochten worden uitgevoerd, omdat het oneerbiedig zou zijn. Gelukkig dat dit beeld toch bewaard is gebleven. De rest van de collectie van het Rijksmuseum Twenthe is zeker ook de moeite waard. Het is het enige museum in Noord- en Oost-Nederland dat zo’n rijke collectie heeft dat het het hele verhaal van de beeldende en toegepaste kunst kan tonen. Een ongebroken lijn, van de middeleeuwen tot en met de 21ste eeuw. Het overgrote deel van de circa 8000 objecten tellende collectie is ook te raadplegen via de Collectie online. Kijk op: www.rijksmuseumtwenthe.nl

Barabra | Meester van Sigmaringen | 1300-1350

Nog zo’n prachtig Middeleeuws werk. Meester van Sigmaringen was een anonieme Duitse schilder. Meester van Sigmaringen is een noodnaam, een aanduiding voor een kunstenaar, veelal uit de middeleeuwen of eerder, wiens ware identiteit tot op heden niet bekend is. Barbara van Nicomedië was een christelijke heilige en martelares die leefde in de 3e eeuw. Zij wordt gerekend tot de veertien helpsters in nood. Op grond van haar levensverhaal geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. De H. Barbara is ook de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen. Bij grote tunnelboringen in Nederland zoals de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag-Rijswijk werd door de tunnelbouwers een Barbarabeeld geplaatst. Mooi…

Johannes de Doper | Fernando Callego | 1475-1500

Voor de tentoonstelling “Artemisia” bezocht ik voor het eerst Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Het museum is ontstaan uit de collectie van de textielfabrikant Jan Bernard van Heek (tachtig werken – voornamelijk schilderijen – uit de periode vanaf de Middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw) en de Oudheidkamer Twente. Het werd ontworpen in 1929 door Anton K Beudt en Karel Muller. In 1930 werd het museum geopend en overgedragen aan de Staat. Vooral de collectie Middeleeuwse kunst vond ik heel bijzonder. Jan van Heek had een voorliefde voor het mystieke en het ambachtelijke van de kunst uit de Middeleeuwen. Tijdens zijn dertig jaar durende directeurschap verrijkte hij het museum met een indrukwekkende collectie Middeleeuwse kunstwerken. Naast schilderijen en sculpturen verzamelde hij reliekschrijnen en oude handschriften.

Susanna en de ouderlingen | Artemisia | 1622

Het thema van een jonge vrouw die eerst bespied en daarna gechanteerd wordt door twee mannen met macht was geliefd onder de zeventiende-eeuwse schilders. Toch deed Artemisia iets anders met het populaire onderwerp dan haar mannelijke voorgangers. Ze schilderde Susanna in een kwetsbare houding. Ze probeert haar lichaam te bedekken met een doek terwijl ze haar blik omhoog wendt, alsof ze wacht tot God tussenbeide komt. Een hele mooie tentoonstelling over Artemisia en haar tijdgenoten in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Er is werk te zien uit onder meer Palazzo Pitti en Uffizi in Florence, Museum Capodimonte uit Napels, maar ook werk uit particuliere verzamelingen wat niet vaak te zien is. “Artemisia. Vrouw & Macht” is nog te zien tot 23 januari 2022. Meer info; www.rijksmuseumtwenthe.nl