Tag archieven: Den Haag

Duin lll | Piet Mondriaan | 1909

Dit werk van Mondriaan geeft al een beetje aan welke richting Mondriaan uiteindelijk op zal gaan; het kubisme. De kleuren zijn nog helder, maar de vormen worden steeds abstracter. Deze tentoonstelling “Rondom Mondriaan” in het Kunstmuseum in Den Haag geeft de hele ontwikkeling in het werk van Mondriaan mooi weer. Mondriaan veranderde vaak drastisch van stijl. Hij ruilde zijn vroege donkere landschappen in voor de speelse composities van De Stijl en de (mede door hem) ontwikkelde Nieuwe Beelding. De “Victory Boogie Woogie – het laatste schilderij dat Mondriaan maakte en een hoogtepunt in zijn oeuvre – wordt in deze tentoonstelling als een grande finale gepresenteerd, maar ook als een startpunt voor naoorlogse en moderne abstracte kunst. Deze tentoonstelling is nog te zien t/m 25 september 2022. Meer info: www.kunstmuseum.nl

Zeegezicht | Piet Mondriaan | 1909

“Ik vind het voor onzen tijd bepaald noodig dat de verf zoveel mogelijk puur naast elkaar gezet wordt op een ‘pointilé’ of diffuse wijze…Mij dunkt dat de klaarheid van gedachten ook samen moet gaan in een klaarheid van techniek”. Mondriaan liet na een bezoek aan het Zeeuwse Domburg in 1908 de Haagse School definitief achter zich. In deze badplaats kwamen ’s zomers veel kunstenaars samen die zich door de Franse tendensen lieten beïnvloeden en Mondriaan zoog al dit nieuws gretig op. In de Nederlandse stroming die “luminisme”(van lumen of licht) wordt genoemd werd grote waarde gehecht aan spiritualiteit. Kleur maar ook tegenstellingen tussen horizontaal en verticaal moesten de geestelijke werkelijkheid die schuilging achter een stoffelijke buitenkant ( door Mondriaan ‘kostuum’ genoemd) tastbaar maken. Mondriaan verruilde zijn donkere pallet en subtiele toetsen in voor heldere kleuren.

Groot landschap | Piet Mondriaan | 1907-08

Nog een tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag waar ik van genoten heb: “Rondom Mondriaan”. In 2022 is het 150 jaar geleden dat deze grote kunstenaar geboren werd. Het museum , dat met ruim 300 werken de grootste collectie Mondriaans ter wereld heeft, laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan. In deze tentoonstelling laten zij zien hoe Mondriaan zich bewoog tussen zijn vrienden en tijdgenoten, en hoe groot zijn artistieke invloed is op de kunstenaars na hem. Ook wordt er ingezoomd op bijzondere verhalen rondom Mondriaans kunst en leven. Zelf houd ik vooral van de wat vroegere werken van Mondriaan en daar laat ik er deze week een paar van zien. Zoals dit landschap wat ik echt prachtig vind. Dit schilderij markeert Mondriaans eerste verkenning van een kleurrijker palet.

Twee meisjes | Otto Mueller | 1919

Dit werk van Otto Mueller is ook te zien op de tentoonstelling: “Kunstmuseum Den Haag verwelkomt Gabrielle Münter in zijn collectie”. Muellerwas een Duits schilder en lithograaf die deel uitmaakte van de expressionistische beweging. Zijn vroege werk is beïnvloed door het impressionisme , de jugendstil en het symbolisme. Toen hij zich in 1908 in Berlijn vestigde richtte hij zich meer op het expressionisme. In 1910 trad hij toe tot “Die Brücke”, een groep van expressionistische kunstenaars uit Dresden. Hij maakte deel uit van deze groep, totdat deze in 1913 werd ontbonden wegens artistieke verschillen van inzicht. Tegelijkertijd had Mueller ook contact met kunstenaars van “Der Blaue Reiter”. Mueller was een van de meeste lyrische Duitse expressionistische schilders. Centraal thema in zijn werk was de eenheid van mens en natuur. Hij is vooral bekend vanwege zijn naakten en schilderijen van zigeunervrouwen. Meer info over deze tentoonstelling: www.kunstmuseum.nl

Drie meisjes met gele strohoeden | August Macke | 1913

Vanaf het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw bouwde Kunstmuseum Den Haag een omvangrijke collectie Europees expressionisme op. Het belangrijkste onderdeel hiervan wordt gevormd door het werk van de Duitse expressionisten met vertegenwoordigers van de kunstenaarsgroepen Der Blaue Reiter en Die Brücke. August Macke was zo’n Duitse kunstschilder die behoorde tot Der Blaue Reiter, in 1910 sluit hij zich bij hen aan. Een paar succesvolle jaren volgen met reizen naar Parijs en een studiereis naar Noord Afrika. Drie weken duurde de reis, maar zij had een grote invloed op de werken die zij later nog produceerden. Tijdens zijn reis maakte Macke vele aquarellen, tientallen tekeningen en ook nog veel foto’s. Een zeer productieve tijd volgde, allerlei kunstwerken met daarin de motieven die hij op zijn reis gezien had zagen het licht. Het uitbreken van de oorlog maakt aan alles een abrupt eind. Op 8 augustus 1914 treedt Macke als dienstplichtig soldaat in het leger en op 26 september sneuvelt hij.