In de straten van Athene | Max Ernst | 1960

Peggy Guggenheim was tussen 1942 en 1946 getrouwd met de Frans-Duitse kunstschilder Max Ernst. Ze  woonde in het Palazzo Vernier dei Leoni tot haar overlijden in 1979. Het Palazzo werd na haar dood  voor het publiek opengesteld als museum. De laatste jaren van haar leven had zij zich al minder gericht op verzamelen en meer op het tentoonstellen van haar bezit. Peggy Guggenheim verzamelde haar collectie onafhankelijk van rest van haar familie, maar na haar overlijden werd het museum opgenomen in de Solomon R. Guggenheim Collectie. Het Guggenheim Museum in Venetië is een van de zes Guggenheimmusea die er op dit moment verspreid over de wereld zijn.

Silver Bedhead | Alexander Calder | 1945

Vorige week was ik een paar dagen in Venetië, wat heerlijk was! Natuurlijk bezocht ik ook daar een paar museums, zoals het Peggy Guggenheimmuseum. De Peggy Guggenheim Collection is een museum voor moderne kunst in Venetië. Het is ondergebracht in het Palazzo Vernier dei Leoni, waar Guggenheim woonde. Het is in Italië een van de belangrijkste musea voor de Amerikaanse en Europese moderne kunst uit het begin van de 20ste eeuw. Peggy Guggenheim was een welgestelde dame die in Parijs vele kunstenaars leerde kennen en die de kunstenaars van wie zij ook kunstwerken verzamelde ook financieel ondersteunde. Dit werk van Calder vond ik erg mooi!

Boeren brengen een kalf thuis wat in het veld geboren is | Jean Francois Millet | 1864

Rond 1850 stuitte Millets werk op pure vijandigheid, omdat men vreesde dat zijn schilderijen een politieke lading hadden. De herinneringen aan de revolutie van 1848 leefde nog sterk en de autoriteiten werden benauwd van iedere uiting met een socialistische ondertoon. Millet weigerde een politiek standpunt in te nemen. Na 1949 verbleef Millet vooral in Barbizon, waar hij bevriend raakte met Rousseau en andere leden van de School van Barbizon. Onder hun invloed wijdde hij zich tenslotte aan het schilderen van landschappen.

De arenleesters | Jean Francois Millet | 1857

De boerinnen verzamelen de rest van de oogst. In de verte laden de oogsters de overvloedige oogst op een kar. Het rustige gouden licht verleent de figuren een edele waardigheid, maar dit schilderij is meer dan een afbeelding van het plattelandsleven. Het is ook een scherpe kritiek op de uitbuiting van het arme boeren bestaan. De armen moeten genoegen nemen met de restanten, die door de rijken, die in de verte staan, zijn achtergelaten. Millet maakte veel van dit soort taferelen en dat leverde hem nogal wat kritiek van zijn tijdgenoten op, maar nu  wordt dit schilderij beschouwd als één van de meesterwerken van de 19de eeuw.

De zaaier | Jean Francois Millet | 1850

In 1847 maakte Millet de eerste schetsen voor de zaaier, één van zijn beroemdste werken. Toen er in 1849 cholera heerste in Parijs besloten Millet en zijn vrouw de stad te verlaten en ze vertrokken in de richting van Fontainebleau en kwamen terecht in Barbizon. De natuur was er prachtig en ze besloten er te blijven. Millet voltooide er de zaaier. Van Gogh bewonderde Millet enorm en maakte meer dan 30 tekeningen en schilderijen met ditzelfde thema. Millet beïnvloedde niet enkel grote namen als Claude Monet, Camille Pissarro, George Seurat en Vincent van Gogh; hij steunde vooral jonge artiesten, voor wie hij een symbool zou worden