Lopende man | Alberto Giacometti | 1960

Dit is een typische “Giacometti”, een uitgeteerde, indrukwekkende figuur. Met zijn onnatuurlijke, lange vorm moet het beeld de eenzaamheid  en het absolute isolement van onze medemens uitbeelden. Het onderstreept ook het breekbare en korstondige karakter van het menselijk bestaan. Giacometti werkte niet zoals andere beeldhouwers, die uit een grote massa materiaal de vorm bikken en beitelen. Hij begon met een metalen skelet en bracht daarop klei aan tot een vorm, die hij vervolgens goot. Door zijn zonderlinge stijl vond hij geen aansluiting bij de naoorlogse schilder- en beeldhouwstijlen. Zijn schilderijen en tekeningen weerspiegelen dezelfde rusteloze, nerveuze kwaliteit als zijn beelden.

Piazza | Alberto Giacometti | 1947

Voor mijn stukjes gebruik ik vaak foto’s van het internet, maar die zijn niet altijd voorradig; vooral niet als de kunstenaar niet zo bekend is of, zoals in dit geval, de kunstenaar nog niet zo heel lang dood is. Dan leg ik zelf een verzameling aan op mijn tochten langs musea. Deze foto van werk van Giacometti maakte ik in het Peggy Guggenheimmuseum in Venetië! Het stelt een stadsplein voor waar vreemdelingen in verschillende richtingen, zonder interactie langs elkaar heen lopen.

De nachtwacht detail | Rembrandt van Rijn | 1642

Het wordt vaak gezegd dat de schutters niet tevreden waren met het schilderij, maar daarover is niets bekend. Het zou kunnen dat sommige schutters die niet zo goed in beeld zijn gebracht niet zo blij waren, maar Rembrandt kreeg wel betaald en het schilderij is geaccepteerd en opgehangen. Hij kreeg echter lange tijd geen opdrachten meer voor een portret. Wat je hier ziet is musketier Jan Claesen die het slot schoon blaast van zijn musket. Na het afschieten moest het worden gereinigd. Het hondje op de voorgrond is minder precies geschilderd dan andere onderdelen. Het is vooral opvulling van een leeg vlak. Zo maakte Rembrandt onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke delen. Natuurlijk heeft iedereen dit schilderij wel eens in het echt gezien, mocht dat niet zo zijn dan met gezwinde spoed naar het Rijksmuseum! Voor meer info: www.rijksmuseum.nl

De Nachtwacht detail | Rembrandt van Rijn | 1642

Zelf vind ik het altijd heel leuk om een groot schilderij in detail te bekijken; vaak overweldigt zo’n groot doek je een beetje. Zeker bij de Nachtwacht is dat het geval vind ik; er gebeurt zoveel!  Wat doet dat meisje daar bijvoorbeeld? Dit meisje draagt een kip met grote klauwen en daarachter, minder goed zichtbaar, een klover(een soort schietwapen). Vogelklauwen en de klover waren de symbolen van deze schutters, de kloveniers. De rol van het meisje is die van “mascotte” van de schutters. Verder valt op dat ze volop in het licht staat en veel lijkt op Saskia, Rembrandts vrouw die in 1642 overleed. Rembrandt deed ongeveer een jaar over het schilderen en verdiende er 1600 gulden mee. Hij schilderde het doek waarschijnlijk onder het afdak in zijn tuin aan de Sint-Anthoniesbreestraat omdat het niet in zijn atelier paste.

De Nachtwacht | Rembrandt van Rijn | 1642

Deze week eens iets anders: een special over De Nachtwacht! Toch wel het bekendste schilderij van Nederland, denk ik en ook ver buiten onze grenzen. Zelf heb ik nog nooit over dit schilderij geschreven, omdat ik niet weet waar te beginnen…Er is zoveel over te vertellen dat zelfs deze special van 3 afleveringen niet in de buurt komt. Oorspronkelijk was de Nachtwacht breder dan in de huidige staat. Het had een meer rechthoekige vorm. In 1715 werd het schilderij verplaatst van de Kloveniersdoelen naar het stadhuis op de Dam, waar het niet op de muur paste. Er is toen een stuk afgesneden. De maat is toch best problematisch, want het past niet door veel deuren. Speciaal om die reden is er een luik gemaakt in de vloer voor het schilderij om het in te laten zakken als het onverhoopt verhuisd moet worden! Als je onder door het Rijksmuseum loopt vanaf het Museumplein zie je meteen in het begin in het dak het luik zitten!