Tag archieven: Rembrandt van Rijn

Portret van Saskia | Rembrandt van Rijn | 1637

Zoals vorige week al vermeld was ik in Museum De Reede in Antwerpen om daar de tentoonstelling “Eugeen van Mieghem Augustine in lief en leed” te bezoeken. Op deze tentoonstelling was ook dit kleine ( 12,7 x 10,5 cm) ontroerende portretje van Rembrandt te zien. Dit omdat van Mieghem tijdens een verblijf in Amsterdam de werken van Rembrandt had gezien en daardoor duidelijk geïnspireerd was. Museum De Reede is een museum voor grafische kunst en bezit een collectie van ruim driehonderd grafische werken op papier. De kern van dit museum bestaat uit werken van drie groten uit het vak: Francisco Goya, Edvard Munch en Félicien Rops. Meer info: www.museum-dereede.com

De kruisafneming | Rembrandt van Rijn | 1634

De kruisafneming wordt vaak verbeeldt in de schilderkunst, ook door Rembrandt. Lucas 23:50-56: “Er was een zekere Jozef, afkomstig uit de joodse stad Arimatea. Hij was lid van de Hoge Raad en een goed en wetsgetrouw man die uitzag naar het koninkrijk van God. Hij had niet ingestemd met de beslissing en de maatregelen van de anderen. Deze Jozef ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis af, wikkelde het in linnen en legde het in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. Het was de dag waarop men zich voorbereidde op de sabbat die al bijna begon. De vrouwen die met Jezus waren opgetrokken van Galilea, waren Jozef gevolgd. Ze zagen het graf en keken hoe het lichaam werd neergelegd. Toen keerden ze naar huis terug en maakten kruiden en balsem klaar.”

Judas brengt de dertig zilverlingen terug | Rembrandt van Rijn | 1629

Het besluit was genomen; Jezus moest ter dood worden gebracht. Dit schilderij beeldt de volgende scène uit: Matteüs 27:1-8 “Toen Judas, de verrader, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij wroeging. Hij bracht de 30 zilverstukken terug naar de opperpriesters en de familiehoofden. “Ik heb verkeerd gedaan, door onschuldig bloed te verraden,” zei hij. “Wat hebben wij daarmee te maken? antwoordden zij. “Dat is uw zaak.” Toen gooide Judas de zilverstukken de tempel in, liep weg en hing zich op. De opperpriesters raapten de zilverstukken op en zeiden: “We mogen het niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld.” En ze besloten er de akker van de pottenbakker voor te kopen. Die wilden ze gebruiken als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat stuk land nog steeds “de Bloedakker”.

De verloochening van Petrus | Rembrandt van Rijn | 1660

Zondag aanstaande is het Pasen, een belangrijk christelijk feest. Graag laat ik jullie deze week de gebeurtenissen die vooraf gingen aan Pasen zien door de ogen van Rembrandt. Dit werk van hem verbeeldt de volgende scène: Lucas 22:54-62 “Ze namen hem gevangen en voerden hem af, het huis van de hoge priester in. Petrus volgde op afstand. Ze legden midden op de binnenplaats een vuur aan, en toen ze bij elkaar zaten, ging Petrus tussen hen in zitten. Een dienstmeisje zag hem bij het schijnsel van het vuur zitten en keek hem scherp aan. “Deze man was ook bij hem” zei ze. Maar hij ontkende het en zei: “Mens, ik ken hem niet eens.”

Zelfportret | Rembrandt van Rijn | 1628

Deze week wil ik jullie wat tips geven om deze, door de “loc down” toch wat saaie kerstvakantie, door te komen. Naast alle verdrietige, nare, vervelende gevolgen van deze pandemie heeft het ons toch ook wat goede dingen gebracht. Door de regelmatige sluiting van de musea bedenken zij en andere instanties creatieve oplossingen om ons kunst te laten zien en ons wat meer te vertellen over deze kunst. Het Rijksmuseum is ook online een fijne plek om te zijn, met allerlei mogelijkheden om wat meer te weten te komen over de kunstwerken uit hun collectie. Zelf luister ik regelmatig een podcast over een kunstenaar, voorwerp of kunstwerk. Zoals over dit zelfportret van Rembrandt. Het duurt zo’n twintig minuten en je komt meer van de achtergrond te weten, heel leuk! Als je op de link klikt kom je bij de postcasts, maar kijk gerust ook even verder er is een hoop te beleven: www.rijksmuseum.nl