Tag archieven: Piet Mondriaan

Duin lll | Piet Mondriaan | 1909

Dit werk van Mondriaan geeft al een beetje aan welke richting Mondriaan uiteindelijk op zal gaan; het kubisme. De kleuren zijn nog helder, maar de vormen worden steeds abstracter. Deze tentoonstelling “Rondom Mondriaan” in het Kunstmuseum in Den Haag geeft de hele ontwikkeling in het werk van Mondriaan mooi weer. Mondriaan veranderde vaak drastisch van stijl. Hij ruilde zijn vroege donkere landschappen in voor de speelse composities van De Stijl en de (mede door hem) ontwikkelde Nieuwe Beelding. De “Victory Boogie Woogie – het laatste schilderij dat Mondriaan maakte en een hoogtepunt in zijn oeuvre – wordt in deze tentoonstelling als een grande finale gepresenteerd, maar ook als een startpunt voor naoorlogse en moderne abstracte kunst. Deze tentoonstelling is nog te zien t/m 25 september 2022. Meer info: www.kunstmuseum.nl

Zeegezicht | Piet Mondriaan | 1909

“Ik vind het voor onzen tijd bepaald noodig dat de verf zoveel mogelijk puur naast elkaar gezet wordt op een ‘pointilé’ of diffuse wijze…Mij dunkt dat de klaarheid van gedachten ook samen moet gaan in een klaarheid van techniek”. Mondriaan liet na een bezoek aan het Zeeuwse Domburg in 1908 de Haagse School definitief achter zich. In deze badplaats kwamen ’s zomers veel kunstenaars samen die zich door de Franse tendensen lieten beïnvloeden en Mondriaan zoog al dit nieuws gretig op. In de Nederlandse stroming die “luminisme”(van lumen of licht) wordt genoemd werd grote waarde gehecht aan spiritualiteit. Kleur maar ook tegenstellingen tussen horizontaal en verticaal moesten de geestelijke werkelijkheid die schuilging achter een stoffelijke buitenkant ( door Mondriaan ‘kostuum’ genoemd) tastbaar maken. Mondriaan verruilde zijn donkere pallet en subtiele toetsen in voor heldere kleuren.

Groot landschap | Piet Mondriaan | 1907-08

Nog een tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag waar ik van genoten heb: “Rondom Mondriaan”. In 2022 is het 150 jaar geleden dat deze grote kunstenaar geboren werd. Het museum , dat met ruim 300 werken de grootste collectie Mondriaans ter wereld heeft, laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan. In deze tentoonstelling laten zij zien hoe Mondriaan zich bewoog tussen zijn vrienden en tijdgenoten, en hoe groot zijn artistieke invloed is op de kunstenaars na hem. Ook wordt er ingezoomd op bijzondere verhalen rondom Mondriaans kunst en leven. Zelf houd ik vooral van de wat vroegere werken van Mondriaan en daar laat ik er deze week een paar van zien. Zoals dit landschap wat ik echt prachtig vind. Dit schilderij markeert Mondriaans eerste verkenning van een kleurrijker palet.

Victory Boogie Woogie|Piet Mondriaan|1942-1944

Na zijn verblijf in Domburg ging Mondriaan in Parijs wonen en daar onderging zijn werk weer een belangrijke verandering. Hij ging zich meer toeleggen op de abstracte kunst en gebruikte nog maar één primair kleurvak per schilderij. Hij vluchtte in 1939 naar Londen vanwege de oorlogsdreiging. Ook daar vertrok hij na bombardementen , deze keer naar New York. Hoewel Mondriaan al zeventig jaar oud was en een gebrekkige gezondheid had, maakte hij in deze periode een onverwachte comeback. Dit is het laatste schilderij dat hij maakte, dat onvoltooid was toen hij in 1944 aan een longontsteking stierf. Aangemoedigd door het nieuws van verschillende oorlogsfronten lijkt het schilderij een overwinning te vieren. De kleurvlakken volgen elkaar snel op zoals vlaggen in een triomfparade.

De rode boom|Piet Mondriaan|1908/1910

Zelf ben ik niet zo gecharmeerd van de geometrische werken van Mondriaan. Ze doen me altijd aan wiskunde denken en als ik ergens een hekel aan heb dan is het wel aan wiskunde. Nee, ik vind het eerdere werk van Mondriaan veel mooier, zoals deze rode boom, prachtig! Als je al het werk van Mondriaan bekijkt, zie je hoe hij zijn stijl steeds weer verandert totdat hij alleen nog maar abstract schildert. Het is mooi om deze ontwikkeling te zien. Hij begint klassiek, natuurgetrouw en gaat dan via de stijl van dit schilderij en “de molen”, mijn vorige bericht, naar volledig abstract.