Tag archieven: Jacob Jordaens

Buste van een apostel | Jacob Jordaens |

Na de dood van Rubens (in 1640) gold Jordaens als de grootste kunstenaar van Vlaanderen. Jordaens was een veelzijdig kunstenaar. Hij beoefende tal van genres en tijdens zijn leven heeft hij zeer uiteenlopende opdrachten uitgevoerd. Gedurende zijn leven evolueerde zijn stijl sterk. Vanaf het begin van zijn loopbaan wordt zijn stijl sterk beïnvloed door Rubens. De invloed zal altijd zichtbaar blijven. In het “Oldmastersmuseum” in Brussel kun je dus een aantal werken van hem bewonderen en van zijn tijdgenoten Rubens en van Dijck. Ook herbergen zij de tweede grootste collectie ter wereld van Brueghel de Oude. Voor meer info:www.fine-arts-museum.be/nl 

De koning drinkt | Jacob Jordaens | 1640

Dit is natuurlijk een fantastisch leuk schilderij van Jordaens. In mijn vorige bericht schreef ik al dat hij veel opdrachten aannam van de Spaanse koning; zou dit de Spaanse koning zijn? Jordaens wilde met dit schilderij graag het “volkse” uitdrukken. In zijn schilderijen gaat het vaak om uitbundigheid en ontspanning. Hier deelt de koning met zijn volk en doet zich niet voor als iemand die boven het volk staat. Op dit schilderij wordt eigenlijk het “Driekoningenspel” uitgebeeld. Tijdens het spel werd veel gegeten en gedronken. De koning betaalde de drank anderen zorgden voor het eten. De koning leidde het spel. Hij koos de namen waarop gedronken werd. De nar zorgde ervoor dat iedereen ‘Vivat, de koning drinkt’ riep. Wie dat naliet werd gestraft met een zwarte veeg roet over het gezicht.

Sater en boer | Jacob Jordaens | 1621

Toen ik een poosje geleden het “Museum voor schone kunsten” in Brussel bezocht kwam ik in het “Museum van de oude meesters” de volgende schilderijen van Jacob Jordaens tegen. Jordaens werd geboren in Antwerpen, in de Spaanse Nederlanden,  en studeerde onder Adam van Noort, met wiens dochter hij in 1616 trouwde. In tegenstelling tot zijn medeleerling Rubens ging hij niet naar Italië om zijn studie af te ronden, maar bleef hij in Antwerpen. Hoewel hij protestants was, nam hij van de Spaanse koning veel opdrachten aan voor religieuze werken en altaarstukken voor katholieke kerken. Later maakte hij grote doeken met historische scènes en in 1652 schilderde hij de heroïsche scènes voor Huis ten Bosch in Den Haag.