Tag archieven: Juan de Juni

De graflegging | Juan de Juni | 1541-1544

Dit is het belangrijkste werk van Juan de Juni. Jozef van Arimatea en Nikodemus belastten zich met de begrafenis van Jezus. Ze reinigen en balsemen het lichaam. In overeenstemming met de Joodse traditie gebruikten ze ook windsels die in geurolie waren gedrenkt. Vervolgens brachten ze het lichaam naar een leeg graf dat nog niet in gebruik was genomen en aan Jozef toebehoorde. Het beeld is van beschilderd hout 186 x323 x 155cm groot. Het is een prachtig laat Renaissance beeld, waar heel veel beweging en expressie wordt getoond. Het staat in het Museo National de Escultura in Valladoid in Spanje. Fijne Pasen!

Piëta | Juan de Juni | 1575

De Piëta ontleent zijn naam aan een reeks marmeren beelden die door Michelangelo over een tijdspanne van meer dan 60 jaar zijn gemaakt. Het gaat over het moment voor de graflegging, waarop Maria voor het laats haar zoon op haar schoot houdt, voordat ze hem overhandigd aan Jozef en Nikodemus met het oog op de begrafenis. Het onderwerp verwijst niet naar een tekst uit het evangelie en ook niet naar apocriefe evangeliën, maar vindt zijn oorsprong alleen in de menselijke ervaring. Het is een onderwerp wat vaak uitgebeeld wordt in de kunst.

Kruisiging | Juan de Juni | 1506-1577

De kruisiging van Jezus wordt vaak uitgebeeld in de beeldende kunst. Dit is een beeld van de Frans- Spaanse kunstenaar Juan de Juni. Hij werd in 1506 geboren in Frankrijk in Bourgondië, maar bracht het grootste deel van zijn werkzame leven in Spanje door. Hij wordt beschouwd als één van de belangrijkste Renaissance beeldhouwers buiten Italië. Je ziet in zijn werk duidelijk invloeden van Michelangelo. Juan de Juni werkte in Lyon  en Salamanca voordat hij zich in Valladolid vestigde waar hij zou blijven tot zijn dood in 1577. Hij was gespecialiseerd in religieuze beeldhouwkunst en blonk uit in de expressie van emoties.