Tag archieven: David Alfaro Siqueiros

The revolution gives back culture | David Alfaro Siqueiros | 1958

Dit vond ik een heel indringend kunstwerk. De Mexicaanse Revolutie vond plaats tussen 1910 en 1917. het was een buitengewoon bloedige en later vaak ook geromantiseerde revolutie, die voortvloeide uit een gewapend conflict tussen de dictator Diaz enerzijds en bewegingen die opkwamen voor het “gewone volk” anderzijds. De armoede onder de boerenbevolking, die de aanleiding vormde voor de Mexicaanse revolutie, werd door schilders aan het begin van de 20ste eeuw vaak als onderwerp genomen. Maar ook de revolutie is nog steeds een geliefd onderwerp voor hedendaagse kunstenaars. Siqueiros was een Mexicaans sociaal realistisch kunstschilder, beter bekend om zijn grote muurschilderingen in fresco. Samen met Diego rivera en José Clemente Orozco richtte hij “Mexican Muralisme” op.