Tag archieven: William Holman Hunt

Het ontwakende geweten | William Holman Hunt | 1853

Nog zo’n iconisch schilderij uit de tijd van de Pre-Rafaelieten uit de collectie van Tate Britain in Londen: “The Awakening of Conscience” lijkt op het eerste gezicht de weergave van een huiselijk tafereel. Intimiteit tussen man en vrouw komt echter zelden voor als thema in de victoriaanse schilderkunst en ook hier blijkt dat bij nader inzien niet het geval. Allerlei symbolen alsook de titel maken snel duidelijk dat het hier gaat om een gehuwde man en zijn maîtresse. Aan de opeen gedrukte handen van de jonge dame, precies in het midden van het werk, is te zien dat ze ringen draagt maar niet om haar trouwringvinger. De vrouw kijkt ietwat verschrikt op, alsof ze buiten iets heeft gehoord of gezien. Ze draait in de richting een raam tegenover haar, dat te zien is in de spiegel op de achtergrond. De spiegel reflecteert een wereld vol licht, een wereld van geluk, rechtsonder binnenvallend tot vlak voor haar voeten. Ze lijkt letterlijk en figuurlijk het licht te zien en zich te realiseren hoezeer ze gevangen zit in haar situatie. Aan de man daarentegen gaat dit inzicht voorbij.

The scapegoat | William Holman Hunt | 1854

In het midden van de jaren 1850 reisde Hunt naar het Heilige Land op zoek naar nauwkeurig topografisch en etnografisch materiaal voor verdere religieuze werken, en om zijn “krachten te gebruiken om de geschiedenis en leer van Jezus Christus tastbaarder te maken”; daar schilderde hij dit werk ( De zondebok), samen met vele landschappen van de regio. Hunt schilderde ook veel werken gebaseerd op gedichten, zoals “Isabella” en “The Lady of Shalott”. Hij bouwde zijn eigen huis in Jeruzalem. Uiteindelijk moest hij de schilderkunst opgeven, omdat hij door een gebrek aan gezichtsvermogen niet de gewenste kwaliteit kon bereiken. Hunt stierf op 7 september 1910 en werd begraven in St. Paul’s Cathedral in Londen , Engeland.

The Awakening of concience | William Holman Hunt | 1854


Hunt werd opgeleid voor een loopbaan in de handel. Hij werkte vervolgens tien jaar lang als kopiist in het British Museum en de National Gallery in Londen. Na een aanvankelijke weigering, werd hij in 1845 uiteindelijk toegelaten tot de Royal Academy. Hier ontmoette hij John Everett Millais en Dante Gabriël Rossetti , met wie hij in 1848 de beweging van de Prerafaëlieten oprichtte, een groep die de basis legde voor de Jugendstil. Samen met Rossetti maakte hij reizen naar Nederland, Vlaanderen en Parijs om inspiratie op te doen. In 1854 voltooide hij het schilderij Het licht van de wereld, dat zijn doorbraak als schilder betekende. Hunt werd sterk geïnspireerd door Bijbelse thema’s, met name die rond het leven van Christus.

The light of the world | William Holman Hunt | 1953

William Holman Hunt (1827– 1910) was een Engelse kunstschilder. Hunt’s werken waren aanvankelijk niet succesvol en werden op grote schaal aangevallen in de kunstpers vanwege hun vermeende onhandigheid en lelijkheid. Hij bereikte een vroege noot voor zijn intens naturalistische scènes van het moderne landelijke en stedelijke leven, zoals The Hireling Shepperd en The Awakening Consciense. Het was echter vanwege zijn religieuze schilderijen dat hij beroemd werd, aanvankelijk The Light of the World(1851–1853), nu in de kapel van Keble College, Oxford, Engeland ; een latere versie (1900) reisde de wereld rond en heeft nu zijn thuis in St. Paul’s Cathedral , Londen, Engeland.